Hướng Việt

   Performing Arts Group

 

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt

VIETNAM ESSENCE OF YESTERYEAR 10
&
DAN TRANH CONFERENCE I
Shorecrest Performing Arts Center
Ticket for Vietnam, Essence of Yesteryear 10 - a Vietnamese traditional music concert is now available at Silver Crane Center for Acupuncture and Oriental Medicine - 13322 Hwy 99 Ste 101, Everett, WA  98204. 

$20/general seating ticket. 

To order your ticket, please contact Huong Viet at (425) 361-2265

Featurings: Vietnamese traditional music performing arts groups:
  • Huong Viet Performing Arts Group
  • Lac Hong Performing Arts Group (Orange county, California)
  • Tre Viet Perfroming Arts Group (Toronto, Canada)
  • Tieng Hoai Huong (Portland, Oregon)
and renowned artists such as:
  • dan tranh Gold medal Kim Uyen
  • master Nguyen Chau
  • dan tranh artist Kim Yen
  • ty ba artist Nguyen Thanh
  • director Thanh Hiep
  • Vietnamese traditional artists: Viet Hai, Lien Tam, Chuong Wagon, Stephanie Phuong Nguyen, Dieu Trinh, Vuu Lang, Pham Huong, David Dahl
đàn tranh artist KIM YẾN
đàn tranh GOLD MEDAL
artist KIM UYÊN
Professor Nguyễn Châu
tỳ bà artist Nguyễn Thanh
Đàn Tranh Conference - Registration Deadline: July 15, 2018
Phỏng vấn các nghệ sĩ tham dự chương trình Việt Nam Sắc Hương Xưa 10 và Hội Thảo Đàn Tranh 1 - Interviews of performing artists for Vietnam Essence of Yesteryear 10 concert and Đàn Tranh Conference 1
artist Nguyễn Phương
đàn tranh artist LIÊN TÂM
Hướng Việt Performing Arts Group
Tiếng Hoài Hương Ensemble
đàn tranh artist, Dr. VIỆT HẢI
đàn tranh artist DIỆU TRINH