Hướng Việt

   Performing Arts Group

 

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt

 
VIETNAM ESSENCE OF YESTERYEAR 11 CONCERT - presale tickets available May 1, 2024

SEATTLE DAN TRANH CONFERENCE 2

August 16-18, 2014 Registration begins April 1, 2024


TO REGISTER, CLICK ON THE POSTER BELOW

Huong Viet

Performing Arts Group

 

919 128th St SW

Everett, WA  98204

 

(425) 361-2265

Shorecrest Performing Arts Center
Saturday, August 17, 2024 - 7:00 p.m.


To reserve tickets:
1) contact Huong Viet Performing Arts Group at (425) 361-2265
2) order from Event brite by clicking on this link: 
RESERVE YOUR TICKETS FROM EVENTBRITE

 

Văn hóa Việt nghìn năm lưu dấu

Đất nước Nam muôn thuở khắc ghi

  


Vietnamese traditional music today has diverged into two paths.  One seeks to modernize traditional music by incorporation of the Western scale and adoption of Western or Chinese musical styles to produce a "hybrid form". Classical techniques are no longer emphasized and historical formats of each music region are neglected. In this attempt to revive classical Vietnamese music, as the root of the tree is weak, the resulting growth may still look lush but not altogether healthy.  The other remains the traditional path, revitalized. This is the path followed by Huong Viet Performing Arts Group. We insist on mastery of traditional techniques as proper pressing and releasing of a note, different ways of vibrating a note, and following strict formats to play the music from each historical region.  We seek the inner beauty, elegance, and spirit of traditional music. There is room to improvise, revise, even improve upon a solid foundation. The beauty that comes from the roots of one’s culture produces not only vigorous growth but also fragrant blossoms and ripe fruit.


Theo đà tiến hóa của xã hội, âm nhạc dân tộc ngày nay được chia làm hai hướng đi rõ rệt. Một hướng tuy gọi là nghệ sĩ nhạc dân tộc nhưng lại dùng nhạc khí cổ truyền Việt Nam để hoà đàn theo phong cách hiện đại, bắt chước theo phong cách nhạc Tây Phương hoặc nhạc Trung Quốc, không sử dụng các kỹ thuật cổ truyền, không chú trọng về hơi và điệu của âm nhạc dân tộc Việt Nam, chỉ lao xao ở phần lá ngọn mà không phát triễn từ gốc, làm giảm đi giá trị của âm nhạc truyền thống. Với Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng, chúng tôi tìm thấy sự đằm thắm, tế nhị, trang trọng, và đặc sắc của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi chú trọng các ngón rung, nhấn, mổ, đầy ý nhị trong các làn hơi điệu thức của âm nhạc truyền thống, để âm nhạc Việt Nam không bị lai căn, không mất gốc. Chúng tôi thiết nghĩ, nét đẹp không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, không cần phải bắt chước theo âm nhạc của quốc gia khác, hay phải chạy theo mốt của thời thượng, cái đẹp, hút mật ngọt từ quê hương cội rễ mới là cái nét đẹp độc đáo, tự ngan ngát tỏa hương.

HUONG VIET performance at the New Year Festival on February 22, 2018 
organized by WHITE HOUSE Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders